Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky by neměl nikdo podceňovat, protože právě u dětí a dorostu hrají významnou roli. Každému je určitě jasné, že lépe je nemocem předcházet, než je pak mnohdy i zdlouhavě léčit. Včasné odhalení odchylek nebo skrytých poruch a včasné následné zahájení správné léčby, pak rozsah onemocnění minimalizují. Součástí každé preventivní prohlídky je měření, vážení, vyšetření moči a měření tlaku v závislosti na věku dítěte. Dále orientační vyšetření smyslových orgánů, oči, zrak, sluch, u malých dětí vývoj řeči. Při každé preventivní prohlídce provádíme vizuální vyšetření štítné žlázy, při podezření na jakoukoliv změnu odesíláme pacienty na ultrazvukové vyšetření. První prohlídka novorozence probíhá v domácím prostředí, většinou do 48 hodin po návratu z porodnice. V pěti letech posuzujeme školní zralost, popřípadě zvážíme odklad školní docházky. Ve věku sedmi až třinácti lety se zaměřujeme na vývoj puberty a vyšetření pohybového aparátu. Při pozitivní rodinné anamnéze, provádíme vyšetření cholesterolu. V 15 letech hodnotíme celkový zdravotní stav a vývoj od narození, dívkám doporučíme návštěvu gynekologa. Na preventivní prohlídce v 17 letech je provedeno komplexní vyšetření pacienta, je zhodnocen jeho celkový zdravotní stav, ohodnoceno jeho studijní či pracovní zařazení. Mezi 18-19 věkem naše pacienty předáváme do péče praktického lékaře pro dospělé.