Očkování

Mezi základní očkování všech nově narozených dětí patří očkování proti devíti nemocem a to záškrtu, tetanu, černému kašli, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typu B, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Tato očkování jsou podle zákona povinná a jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Dále provádíme nepovinné preventivní očkování proti rotavirovým průjmům, pneumokokovým maningitidám, virové hepatitidě A a chřipce. Tyto typy vakcín musí hradit rodiče, veřejné zdravotní pojištění na ně nepřispívá.

Očkovací kalendář

4. den po porodu – TBC

3-4 měsíc – první dávka hexavakcíny, ta chrání dítě před záškrtem, tetanem, černým kašlem, obrnou, žloutenkou typu B a hameophilis influenzou.

4-5 měsíc – druhá dávka hexavakcíny

5-6 měsíc –  třetí dávka hexavakcíny

15 měsíců – spalničky, příušnice, zarděnky první dávka vakcíny v intervalu rok věku až rok a půl, čtvrtá dávka hexavakcíny

2 roky – spalničky, příušnice, zarděnky  – druhá dávka vakcíny

5 let věku –  záškrt, tetanus, černý kašel – přeočkování

9 let věku –  černý kašel přeočkování + tetanus

10-11 let věku – obrna a záškrt – přeočkování

15 let věku – tetanus

Po očkování lze očekávat některé rekce, například zarudnutí, otok, únavu nebo slabost. Někdy se může vyskytnout i zvýšená teplota. Tyto nežádoucí účinky ale bývají většinou přechodné a samy odezní bez nutnosti nějaké další léčby. U většiny dětí se vůbec žádné nežádoucí účinky neobjeví. Proto stále platí, že současné očkovací látky jsou bezpečné!