Ceník výkonů 2020

Nepovinné očkování – aplikace vakcíny 200,-
Přihláška do mateřské školy, jeslí 100,-
Přihláška na střední a vysokou školu 200,-
Zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci 200,-
Zdravotní způsobilost pro sport
(jen následná prohlídka, vstupní prohlídky na sportovním lékařství) 250,-
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 500,-
Zdravotní (potravinářský) průkaz 200,-
Opis očkovacího průkazu 100,-
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 250,-
Vyplnění pojistky , posouzení bolestného 300,-
Nastřelení náušnic ( 2 náušnice + aplikace ) 500,-
Náušnice – bez nastřelení 200,-
Vyplňování cizojazyčných formulářů 300,-
Zapůjčení kojenecké váhy 100,- za 1 týden
Kopie zprávy pro úrazové pojištění 100,-