Ordinace dětského lékaře je většinou prvním místem, kdy se dítě poprvé setkává s lékařem a sestrou a proto je důležité, aby první poznatky a dojmy byly pro malého pacienta ty nejlepší. Nicméně, někdy je to složité, protože právě u nás se dítě setkává s první bolestí, kdy se jedná například o odběr krve, očkování apod. Nepříznivě na některé děti může působit i nezvyklé prostředí, ale i bílá barva, proto se snažíme stále vylepšovat prostředí čekárny barevnými obrázky a hračkami. Součástí úspěšné léčby je totiž i pozitivní nálada dítěte, jeho duševní klid a pokud možno dobrá nálada. Naší snahou je, se postarat o to, aby děti návštěvu v naší ordinaci snášely dobře a bez zbytečných obav a myslíme si, že se nám to docela daří.

Mezi nejdůležitější vyšetření patří zjišťování rodinné anamnézy, která může vyloučit nebo i potvrdit předpokládané onemocnění. Jedná se tedy o zjištění potřebných informací k bližší analýze zdravotního stavu pacienta a to především z minulosti jeho rodičů a blízkých příbuzných.

Dalším důležitým vyšetřením pro stanovení diagnózy je odebírání biologického materiálu. Biologickým matriálem označujeme materiál biologického původu, to znamená, že pochází z organismu člověka. Nejčastěji k vyšetření používáme moč, krev, stolici, hlen, hnis atd.

Odběr krve u dětí se neliší od dospělých ( s vyjímkou novorozenců a kojenců). Jeden ale podstatný rozdíl tady je a to přístup k dítěti jak ze strany lékaře a sestry, tak i stran rodičů. Zejména pro děti předškolního věku může být odběr krve velmi stresující, proto by měly být v dostatečném časovém předstihu na tento úkon připraveny. Dítě má právo, samozřejmě přiměřeně k jeho rozumovým schopnostem, být informováno jaké vyšetření mu bude prováděno. To je hlavně úloha rodičů, protože nepřipravené a nepoučené dítě se cítí podvedeně a jeho reakcí je pak pláč, křik a vztek. Jestliže ale rodiče dítě včas poučí o tom, co ho v ordinaci čeká, tak i akutní ošetření proběhne klidněji. Také je na místě například po odběru krve dítě odměnit, u nás děti dostávají barevné obrázky???????????????

Vyšetření moči provádíme močovým analyzátorem, díky němu jsme schopni během několika minut provést přesnou analýzu moči a určit našim pacientům příslušnou léčbu. Vyšetření moče touto metodou je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Významnou část pacientů tvoří nemocní s horečkou. Příčinou akutní horečky mohou být jak virové, tak bakteriální infekce a denně musíme řešit otázku, zda podat antibiotika, která jsou účinná jen u bakteriálního onemocnění a nebo jakou jinou metodu léčby zvolit. Základním předpokladem pro správnou léčbu horečky je samozřejmě klinické vyšetření a správně vedená anamnéza. Ne vždy je totiž celkový stav pacienta dostatečným kritériem k odlišení choroby virového a bakteriálního původu. V naší ordinaci, za účelem přesného zjištění původu horečky, používáme k rychlému a spolehlivému stanovení koncentrace CRP přístroje, kterým zjistíme, jestli v těle probíhá infekce a jestli ji způsobují bakterie nebo viry. CRP je bílkovina tvořená v játrech a začne se zvyšovat, pokud je organismus ohrožen nějakou nemocí, pak na ni reaguje obranným zánětlivým procesem. CRP zjišťujeme pomocí krevního náběru a ihned po odběru vzorku krve máme k dispozici výsledky měření. Tento rychlý proces výrazně  zrychluje diagnostický proces, což má velký význam v rozhodování  o předepsání antibiotik. Pokud u infekčního stavu nasadíme antibiotika, můžeme opakovaným měřením CRP hodnotit jejich účinek. Čím lépe budou antibiotika bakteriální infekci zvládat, tím více a rychleji CRP poklesne.